Projekční​ a inženýrská kancelář

JSME

 • autorizovaní inženýři v oboru pozemních staveb
 • vedoucí a koordinátoři projektů - hlavní inženýři projektů
 • BIM koordinátoři
 • energetičtí specialisté
 • konzultanti a odborní poradci

MÁME ZA SEBOU

více než 20-ti letou praxi na projektech:
- jak pro české, tak i pro zahraniční investory
- jak s českými, tak se zahraničními architekty
- jak v České republice, tak i v zahraničí.

NAŠÍM ZADÁNÍM

jsou projekty pozemních staveb dle:
- požadavků a představ zákazníka
- myšlenek a návrhů architekta
- platné legislativy
a v součinnosti se spolupracujícími specialisty

zejména pro novostavby, ale i rekonstrukce:

 • rezidenčních budov - bytových domů, vil, rodinných domů
 • administrativních budov
 • budov pro obchod

V POZICÍCH

generálních projektantů
dodavatelů nebo zpracovatelů části projektů
i koordinátorů projektů

ZPRACOVÁVÁME

pro naše zákazníky dokumentace:

 • studie / návrhu stavby
 • pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • pro vydání společného povolení
 • pro vydání stavebního povolení
 • pro změnu stavby před jejím dokončením
 • pro provádění stavby
 • pro zadání stavby
 • skutečného provedení stavby
 • pasportu a digitalizace staveb

Bezplatné poradenství o energetických úsporách

Od června 2023 poskytujeme bezplatnou poradenskou činnost v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů.
M-EKIS 3M49 Praha

Ing. Jiří Chládek, Ph.D.

 ​ +420 773 602 134

 ​ ​ chladek.jiri@gmail.com

Střediska EKIS jsou zřízena v rámci státního programu EFEKT na podporu úspor energie, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce.

SPOLUPRACUJEME:
VYUŽÍVÁME PRODUKTY:
SPOLUPRACUJEME:
VYUŽÍVÁME PRODUKTY:

DC dvadva, s.r.o.

Vaníčkova 315/7
169 00 Praha 6 - Břevnov
   +420 724 320 976
  pro@dc22.cz
IČO: ​24836419

NAPIŠTE NÁM

  Thank you! Your message has been sent.
  Unable to send your message. Please fix errors then try again.